ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ:
http://www.ministryofjustice.gr/

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
https://www.dpa.gr/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:
https://www.europarl.europa.eu/portal/en

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
http://www.et.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
https://www.ktimatologio.gr/

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:
https://www.hellenicparliament.gr/

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
https://www.dpa.gr/

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ:
http://www.areiospagos.gr/

ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
http://www.adjustice.gr/

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:
http://www.nsk.gr/