Full 1
Full 1
slide-05
slide-01
slide-03
slide-04
previous arrow
next arrow

Δικηγορικό Γραφείο

Χ.Τερζίδη – Β.Δρελιώζη

Το δικηγορικό γραφείο Τερζίδης – Δρελιώζη ιδρύθηκε στην Θάσο το έτος 1998. Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχει το δικηγορικό γραφείο αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη των νομικών υπηρεσιών που παρείχε στην Θάσο το Συμβολαιογραφείο του Κύρου Τερζίδη από το έτος 1967.

Χρήστος Τερζίδης

Δικηγόρος διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καβάλας, στο Εφετείο Θράκης και στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας με Α.Μ. 366, γεννηθείς στην Αλεξανδρούπολη το 1973, απόφοιτος του Τμήματος Βομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικευθείς στο Δημόσιο Δίκαιο.

Βασιλική Δρεζιώζη

Δικηγόρος διορισμένη στο Πρωτοδικείο Καβάλας και στο Εφετείο Θράκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας με Α.Μ. 344 γεννηθείσα στην Αθήνα το 1972, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ειδικευθείσα στο Δίκαιο των Εταιρειών και των Επιχειρήσεων και το Εργατικό Δίκαιο.

Στόχοι του Δικηγορικού Γραφείου:

  • η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες
  • η προσπάθεια συμβιβαστικής και εξώδικης επίλυσης των νομικών διαφορών προς αποφυγή των άσκοπων και χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων
  • η αποτελεσματική εκπροσώπηση των πελατών σε όλους τους βαθμούς των Δικαστηρίων
  • η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών εστιασμένων στις ανάγκες των σύγχρονων οικονομικών συνθηκών της Θάσου και της ευρύτερης περιοχής.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Διαθέτουμε έμπειρους και καταρτισμένους δικηγόρους προσφέροντας σας αξιόπιστη υποστήριξη και αποτελεσματική διεκδίκηση των νομικών σας υποθέσεων.

 

ΕΧΕΜΥΘΙΑ

Η προσωπική επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες μας, η εχεμύθεια, η συνέπεια, η δυναμική δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπησή τους και η αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων τους, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συνεργάτες προκειμένου να διεκπεραιώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις υποθέσεις που σας αφορούν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο παρέχει υπηρεσίες σε όλους του τομείς του Δικαίου με ειδίκευση στο Δίκαιο των Εταιρειών και Επιχειρήσεων, στο Εργατικό Δίκαιο και το Δημόσιο Δίκαιο. Οι δικηγόροι είναι νομικοί σύμβουλοι σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Το Δικηγορικό γραφείο στεγάζεται σε ένα σύγχρονο ιδιόκτητο κτήριο γραφείων στην Θάσο. Στο ίδιο κτήριο στεγάζονται επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της νομικής επιστήμης, των οικονομικών υπηρεσιών και της κτηματαγοράς με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες (Συμβολαιογράφος, Οικονομολόγος, Μεσίτης, Λογιστές, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι).

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ισχυρή νομική υποστήριξη για τα εργατικά και τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα. Καλέστε μας για άμεσο ραντεβού με ένα από τα εξειδικευμένα δικηγορικά μας στελέχη.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Έγκυρη νομική εκπροσώπηση σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου. Εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα. Προασπίζουμε τα συμφέροντα των πελατών μας με υπευθυνότητα και συνέπεια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών οικογενειακού δικαίου. Προσφέρει υπηρεσίες πάνω σε σύνθετα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας διαδικασίας διαζυγίου, επιμέλεια τέκνων, διαδικασίες υιοθεσίας, αγωγές αναγνώρισης ή προσβολή πατρότητας, διεκδίκηση των αποκτημάτων κατά την διάρκεια του γάμου κ.α.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο Τερζίδης – Δρελιώζη παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που ρυθμίζονται από το Εταιρικό Δίκαιο. Από την σύσταση και εγκατάσταση μιας εταιρείας, έως την συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και συμβάσεις και έως την αντιπροσώπευση ενώπιων δημοσίων αρχών & δικαστηρίων.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις αποδοχής και αποποίησης κληρονομιάς, κληρονομικές διαφορές, προσβολή διαθήκης, προσβολή νόμιμης μοίρας, αγωγή περί κλήρου κ.α.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους βασικούς τομείς του Δημοσίου και του Διοικητικού Δικαίου. Το γραφείο μας έχει επιτυχημένη πορεία σε υποθέσεις που αφορούν διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ζητήματα διοικητικών παραβάσεων και προστίμων κ.α.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο Τερζίδης – Δρελιώζη διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία για το χειρισμό ζητημάτων Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου. Γνωρίζοντας καλά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την αμεσότητα λήψης αποφάσεων, ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε κάθε ζήτημα.

ΔΑΣΙΚΟ – ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχονται νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Περιβαλλοντικού Δικαίου, ιδίως σε ζητήματα κύρωσης δασικών χαρτών, δυνατότητα αξιοποίησης δασικών εκτάσεων, πρόστιμα αμφισβητήσεων κυριότητας δασικών εκτάσεων κ.α.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασία προσωπικών δεδομένων καθώς και σε όλο το φάσμα που διέπει την προστασία του ατόμου από την κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το νέο νομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εφαρμοστούν οι επιχειρήσεις.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Εμπιστευτείτε την υπόθεση σας, στο δικηγορικό γραφείο Τερζίδης – Δρελιώζη.

Μακρόχρονη εμπειρία στην διαμεσολάβηση. Αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε αστικές και Εμπορικές υποθέσεις Ιδιωτικού Δικαίου. Κλείστε ραντεβού.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ:
http://www.ministryofjustice.gr/

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
https://www.dpa.gr/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ:
https://www.europarl.europa.eu/portal/en

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
http://www.et.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:
https://www.ktimatologio.gr/

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:
https://www.hellenicparliament.gr/

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
https://www.dpa.gr/

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ:
http://www.areiospagos.gr/

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:
http://www.adjustice.gr/

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:
http://www.nsk.gr/

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 
https://dskavalas.gr/portal/